„Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu który nie zna portu swego przeznaczenia” - Konfucjusz

Realizujemy tylko te projekty w które sami wierzymy, iż są wykonalne i mają sens biznesowy; Profesjonalizm w zarządzaniu i doradztwie biznesowym – rozumiemy jako kompetencje merytoryczne plus przestrzeganie zasad etyki;

Czym się zajmujemy?

Interim Management

Na zlecenie Klientów zarządzamy operacyjnie całymi firmami lub poszczególnymi funkcjami biznesowymi; Jesteśmy delegowani do ścisłego kierownictwa firmy Klienta (włącznie z Zarządem), jako osoby nadzorujące realizację postawionych zadań i biorące odpowiedzialność za osiągnięcie określonych celów w krótkim czasie;

Strategiczne doradztwo biznesowe i outsourcing

Wspólnie z Klientem skupiamy się na odpowiedzi na pytanie czy aktualna strategia biznesowa firmy jest właściwa, jakich wymaga korekt i czy jest potrzeba jej przedefiniowania. Jeżeli zachodzi potrzeba pomagamy w ramach projektu doradczego na nowo zdefiniować strategię biznesową organizacji Klienta i wdrożyć ją na poziomie operacyjnym.

Biznesowe i operacyjne wsparcie dla Inwestorów zagranicznych

Inwestorom zagranicznym którzy rozważają inwestycje w Polsce lub Europie Centralnej i Wschodniej (CEE) pomagamy w identyfikacji i wyborze właściwego Partnera biznesowego i/lub zorganizowaniu i operacyjnym zarządzaniu inwestycją na jej początkowym etapie;

Dlaczego warto nam zaufać?

Sprawdź nasze atuty

Bardzo dobre referencje ze zrealizowanych projektów w obszarze Interim Management i doradztwa biznesowego

Doświadczone zespoły projektowe

Skutecznie łączymy doświadczenie zarządzania operacyjnego dużymi organizacjami z profesjonalnym warsztatem konsultingowym